جمعه 3 بهمن 1399 10:59:46
     
 
سامانه دريافت و رسيدگي به شكايات
  ثبت درخواست
تاريخ ثبت درخواست1399/11/03
نام و نام خانوادگي*
استان
select
*
نوع درخواست
select
*
موضوع
select
*
 متن درخواست

1- جهت پيگيري بهتر درخواست ، خلاصه اي از شكايت خود را توضيح دهيد.
2- جهت پيگيري بهتر درخواست  يا تقاضا، مستندات مربوطه را ضميمه كنيد.
*
 پيوست

فايل با فرمت  zip  فايل بارگذاري شود
شماره ملي
متقاضيان مي بايست اطلاعات مربوط به موارد خود را صادقانه و عاري از هر گونه جهت گيري سوء ارائه نمايند.مسئوليت صحت به عهده متقاضي مي باشد
*
شماره شناسنامه
 شماره تماس ثابت
 شماره تماس همراه*
 ايميل
 

      

شما مي توانيد پس از گذشت يك ماه از ثبت درخواست، از طريق همين وبسايت با استفاده از كد پيگيري پاسخ خود  را دريافت نماييد.
لطفا در صورت تمايل، فرم نظرسنجي الكترونيكي را پس از دريافت خدمت تكميل فرمائيد.


 
     
 
Powered by Tetis BPMS