جمعه 3 بهمن 1399 10:17:20
     
 
سامانه دريافت و رسيدگي به شكاياتبسمه تعالي


"شيوه نامه" استفاده از سامانه دريافت و رسيدگي به شكايات وزارت دادگستري

 

مراجعه كننده گرامي

وزارت دادگستري صرفاً موظف به پاسخگويي به درخواست ها، شكايات، پيشنهادها و گزارش هايي  مي باشد كه در حيطه شرح وظايف اين وزارتخانه باشد.

به منظور استفاده هرچه بهتر از اين سامانه، توجه شما را به مطالب ذيل جلب مي نمايد؛

  1. ابتدا بر اساس نوع نياز و ضرورت مراجعه، يكي از گزينه هاي ثبت درخواست، شكايت، پيشنهاد و گزارش را انتخاب نماييد.
  2. نام و نام خانوادگي و ديگر اطلاعات ستاره دار خواسته شده را به دقت و صحت تكميل نماييد.
  3. در پايان پس از ارائه مطالب مورد نظر و در صورت لزوم افزودن فايل پيوستي، براي ثبت نهايي بر روي گزينه ثبت در پايين صفحه كليك نماييد و كد پيگيري دريافت نماييد.
  4. تقاضاي شما توسط همكاران ما بررسي شده و پاسخ آن را مي توانيد پس از گذشت حداكثر يك ماه، از طريق قسمت پيگيري مشاهده نماييد.

 

                                                                  دفتر بازرسي و مديريت عملكرد

                                                                                                                                                         وزارت دادگستري

 

كتابچه راهنماي آشنايي با ميز خدمت وزارت دادگستري

 
     
 
Powered by Tetis BPMS